Guest

وضعیت کاربر: میهمان  ورود

یکشنبه 27 مرداد ماه 1398
 

رادیو ptp600

رادیو موتورولا ptp600 با حداکثر 300Mbps پهنای باند برای حد اکثر فاصله 200Km و باند فرکانسی 2.496GHz تا 2690GHz و 4.400GHz تا 4.940GHz و 4.940GHz تا4.990GHzو 5.470GHz تا 5.925GHzرادیو PTP58500

رادیو موتورولا ptp58500 با حداکثر 105Mbps پهنای باند برای حد اکثر فاصله 250Km و باند فرکانسی 5.725GHz تا 5.875GHzرادیو PTP54500

رادیو موتورولا ptp54500 با حداکثر 105Mbps پهنای باند برای حد اکثر فاصله 250Km و باند فرکانسی 5.470GHz تا 5.725GHzرادیو PTP300

رادیو موتورولا ptp300 با حداکثر 25Mbps پهنای باند برای حد اکثر فاصله 50Kmکليه حقوق اين سايت متعلق به Intelligent Communication Chip می باشد.