Guest

وضعیت کاربر: میهمان  ورود

یکشنبه 27 مرداد ماه 1398
 
درباره ما

« شـرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطات هوشمنـد » با در اختیــار داشتن کادر فنـی متخصص، متعهـد و با تجـربه با هدفـــــ ارائـه مشــاوره و راهکــار ، فـروش ، نصبــــ و راه انـدازی و پشتیبـانی فنـی و تخصصـی شبــکه های کامپیـوتـری Wireless , Lan , Wan مخـابراتی و ماهـواره ای و تجهیـزاتــــ آنهـا و ابـزار دقیـق ، سیستـم های تلـه متـری ، دیسپـاچینـگــــ و ... شـروع به فعـالیتـــــ نمـوده استــــ. هدفــــ های عـالی و متعــالی در رسیـدن به جایگـاهی والا در سطـح کشـور و در جهتــــ ارائـه خدمـاتی متفـاوتـــــ در زمینــه مشــاوره فنـی و ارائـه راهکـارها و طـرح های جامـع شبـکه ، شیـوه های نویـن فـروش و پشتیبـانی به معنـای واقعـی و گارانتـی واقعـی محصـولات عرضـه شـده توسـط این شرکتــــ ، این شرکتــــ را بر آن داشتـه تا با عظمی راسـخ و اراده پولادیـن و با تکیـه بر دانش فنـی و تجـربه نیـروهای خـود گـام در این وادی نهــد.
خـدمـاتــــ « شرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطاتــــ هوشمنــد ( ICC ) » منحصــر به فـروش تجهیـزاتـــــ شبــکه نیستــــ و از بـدو تأسیـس اسـاس کـار این شرکتـــــ ارائـه راهکـارهای  منـاسبــــ و جـامـع ( Total Solution ) برای مشتـریان و پشتیبـانی و خدمـاتــــ پس از فــروش و به روز نگـه داشتـن آنهـا استــــ. مهنـدسـی فـروش و ارائـه راهکـار منـاسبـــــ و راهنمــایی و هدایتــــ مشتـری به سمتــــ انتخـابــــ صحیـح محصـول ، مهمتــرین ویـژگـی خدمـاتــــ شرکتــــ تراشـه ارتبـاطاتـــــ هوشمنـــد استــــ. کارشنـاسـان این شرکتـــــ  با صبـر و حوصلـه  و بهـره گیـری از دانش و تجـربه فنـی بالا و به روز ، همیشـه در کنـار مشتـریان و بهتـرین پشتیبـان آنهـا هستنـد.
این کارشنـاسـان بر این باورنـد که راهنمــایی صحیـح مشتـری هر چنـد که ممکـن استــــ حتـی به ظاهـر منجـر به عـدم خـریـد محصـول از شرکتــــ در مقطـع فعلی بشـود ، سببــــ رضـایتــــ و جلبــــ مشتـــری در آینــده و اعتمــاد آنهـا به شرکتــــ خواهـد شـد که این بزرگتـرین سرمـایه و عـامـل برای موفقییتـــــ در دراز مدتــــ و پا برجـا بـودن شرکتــــ استــــ. این شرکتــــ در نظـر دارد با رقـابتـی سـالم و اصـولی با شرکتــــ های همکـار و با تکیـه بر دانش و تخصص منطبـق بر استـانـداردهای روز جهـان و شنـاختــــ صحیـح از محصـولاتـــــ و نیـاز مشتـریان و متنـاسبــــ سـازی خدمـاتـــــ بر اسـاس این نیـازها ، رنگــــ تازه ای به ماهیتـــــ فعـالیتـــــ های شبـکه ای و مخـــابـراتـی در بازار هـای داخـلی کشـور بخشـد.

 « شـرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطاتـــــ هوشمنــد ( ICC ) » با توجـه به استفــاده از آخـریـن متــدها و روشهـای تعـریفـــ شده در علـوم فنـاوری اطلاعـات حاضـر به ارائـه خدمـات زیـر می باشــــد :

1. خـدمـاتــــ مشــاوره :
 • مشـاوره در طـراحـی و پیـاده سـازی شبـکه هـای Wireless , Lan , Wan
 • مشـاوره در خـریـد تجهیـزاتــــ تخصصـی شبـکه
 • مشـاوره در بازسـازی و بهینـه سـازی شبـکه هـای Wireless , Lan , Wan

* توجـه : کلیـه خـدمـات مشـاوره به صورتــــ رایگــان می باشـد.

2. خـدمـاتـــــ نگهـداری و پشتیبـانی :
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از سـرویس هـای نصبـــ و راه انـدازی شده Wlireless
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از سختــــ افـزار  Clientهـا
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبانی از تجهیزات Passive شبکه شامل کابل، داکت و ...
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از تجهیـزاتــــ سوئیـچ و روتـر
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از تجهیـزاتــــ اتاق سـرور شـامل رکـــ ، سـرور ، Ups و ...
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و ریگـلاژ دکـل

* توجـه : کلیـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی در قالبــــ قــرارداد می باشــد.

3. خـدمـاتــــ نصبــــ و راه انـدازی :
 • نصبــــ و راه انـدازی انـواع شبـکه هـای Wireless , Lan , Wan
 • نصبــــ و راه انـدازی انـواع شبـکه هـای Wireless ( شامل انتقـال دیتـا ، انتقـال اینتـرنتــــ ، انتقـال خطــوط تلفـن ، انتقـال تصـاویـر دوربیـن هـای مـدار بستـه و Wisp ).
 • نصبــــ و پیکــربنـدی انـواع تجهیـزاتــــ Active , Passive شبـکه
 • نصبــــ و راه انـدازی انـواع نـرم افـزارهـای تحـتــــ شبـکه
 • نصبــــ و راه انـدازی و پیکـربنـدی و کانفیگـــ حـرفــه ای روتـرهـا و سوئیـچ هـای قـابـل مدیـریتــــ بویــژه تجهیـــزات سیسـکو
 • پیــاده سـازی سیستـم هـای مانیتــورینـگـــ و کنتـــرل پهنـای بانــد در قالبــــ شبـکه هـای Wireless , Wired
 • نصبــــ انـواع دکـل هـای مهـاری و خـود ایستـا
 • امکـان سنجـی ( Site Survey ) و مسیــریابی لینـکــــ هـای وایـرلس
 • نصبــــ انـواع رادیـوهـا و آنتـن هـای بر روی دکـل هـا
 • نصبــــ و تعـویض چـراغ ترافیـکی و فتـوسـل دکـل هـا
 • طـراحـی و اجـرای سیستـم ارتـــــ جهتـــــ دکـل هـا و سـاختمـان هـا.محصولات ارائه دهنده تراشه ارتباطات هوشمند


لیــگوویـو

کارخانه لیگو ویو در سال 2007 به عنوان یک تولید کننده و توسعه دهنده محصولات وایرلس و مخابراتی با کارایی بالا و ارائه دهنده راهکارهای متنوع وایرلسی در سطح جهانی شروع به کار کرد . لیگو ویو با بهره گیری از دانش و با استفاده از سخت افزار ، سیستم عامل و نرم افزار  قدرتمند که مسئولیت رسیدگی به امنیت و مدیریت نیازهای مشتری را داشت ، شروع به ارائه راه حل های سفارشی بیسیم با عملکرد و ثبات بالا نمود که امروزه در جهان و در بازار وایرلس بی نظیر است .
محصولات لیگو ویو از راه حل های دسترسی به پهنای باند در فرکانس های مجاز و بدون مجوز می باشد همچنین در یک سناریو نقطه به نقطه بهترین پیشنهاد جهت برقراری ارتباط  محصولات Ligo PTP می باشد . تمامی محصولات لیگوویو با استفاده از پروتکل اختصاصی که تضمین کننده عملکرد استثنایی آنها می باشد ، توانسته اند آسودگی خاطر مصرف کنندگان را فراهم آورند .

سالها تجربه در صنعت وایرلس و بازخورد مشتریان سبب شده تا امروزه لیگوویو جایگاه ویژه ای در بازار داشته باشد . و امروزه در بیش از 150 کشور دنیا محصولات با کیفیتی ارائه می دهد .
شرکت مهندسی تراشه ارتباطات هوشمند وارد کننده اصلی و نماینده رسمی Ligowave  تجهیزات این برند معتبر می باشد . همچنین شرکت تزاشه ارتباطات محصولات لیگوویو را با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش عرضه می نمایید . شایان ذکر است که دپارتمان فنی و مهندسی شرکت تراشه ارتباطات در پروژه های بسیاری از تجهیزات این برند استفاده نموده که  در تمامی موارد توانسته رضایت خاطر کامل سفارش دهنده را تامین نماید .  میکروتیک

میکروتیک در سال 1995 در اروپای شرقی در کشور لتونی با نام تجاری Mikrotikls تاسیس شد این شرکت با Router OS خود فضای جدیدی را در مدیریت شبکه بوجود آورد که در عین امنیت ، امکانات فراوان و انعطاف پذیری را ایجاد میکند .
Router OS میکروتیک میتنی بر کرنل لینوکس بوده که قابلیت نصب بر روی Routerboard خای و یا یک PC معمولی را داراست این سیستم عامل از سرعت نصب ، به روز رسانی و بوت بسیار بالا برخوردار بوده که سرویس دهی را به صورت کاملا پایدار امکان پذیر خواهد کرد .

امروزه برند میکروتیک با توجه به تنوع محصولات و قیمت های متنوع از محبوبیت بسیار بالای چه در ایران و چه در سطح جهان برخوردار می باشد . همین محبوبیت و اقبال عمومی از میکروتیک این برند را به بزرگترین رقیب کارخانجات و تولیدکنندگان مطرح و بزرگ دنیا همچون سیسکو تبدیل کرده است .


از ویژگی های میکروتیک ارائه سرویس های مانند Firewall ، Bandwidth Manager , NAT و ... بر روی لایه 3 می باشد که دیگر نیازی به لایه های بالاتر ندارد که این خود مقدار قابل توججهی در بالابردن کیفیت و Performance سیستم تاثیر دارد .
یکی دیگر از ویژگی های میکروتیک پایداری آن است . میکروتیک همانند یک روتر قوی از سرعت بوت بالا و عملکرد خودکار بدون نیاز به هیچ کونه Login یا استارت کردن هر نوع سرویس برخوردار است .
دیگر قابلیت قابل توجه میکروتیک سرعت در نصب و تنظیمات آن است . میکروتیک در عرض چند دقیقه نصب و براحتی تنظیم می شود و این قابلیت در آن وجود دارد که بتوان تنظیمات آن را Import , Export کرد.
نقطه قوت دیگر میکروتیک به صرفه بودن آن نسبت به نمونه های مشابه است . در ضمن بر روی تمامی روتربردهای آن نسخه ای از Router OS نصب می باشد که از پایداری بسیاری بالاتری نسبت به PC ها برخوردار بوده و مشکلات معمول PC ها را نخواهد داشت .

شرکت مهندسی تراشه ارتباطات هوشمند وارد کننده اصلی و نماینده رسمی میکروتیک و تجهیزات این برند معتبر می باشد . همچنین شرکت تراشه ارتباطات هوشمند محصولات میکروتیک را با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش عرضه می نمایید . شایان ذکر است که دپارتمان فنی و مهندسی شرکت تراشه ارتباطات در پروژه های بسیاری از تجهیزات  این برند استفاده نموده که در تمامی موارد توانسته رضایت خاطر کامل سفارش دهنده را تامین نماید .موتورولا

موتورولا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی آمریکائی در زمینهٔ ساخت سخت‌افزار، ریزپردازنده، تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی بود که در ژانویه ۲۰۱۱ بدلیل ورشکستگی به دو شرکت «موتورولا سلوشنز» و «موتورولا موبیلیتی» تقسیم شد.
این شرکت، به غیر از صنایع مخابراتی، در ساخت پردازنده‌های کامپیوتری نیز فعالیت داشت. سری ptp 600 از معروفترین تولیدات این شرکت می‌باشند.

تاریخ تأسیس شرکت به سال ۱۹۲۸ بر می‌گردد که Paul V. Galvin در یک کارخانه در ایلینوی شیکاگو سرمایه گذاری کرد. اولین محصول این کارخانه حذف کننده باتری بود که به مصرف کنندگان اجازه استفاده از جریان برق خانگی را در رادیو می‌داد. این در حالی بود که در مدلهای قدیمی تر فقط از باتری‌های خارجی (External) استفاده می‌شد.

کوشش بی‌وقفه در امر بهبود محصولات، موتورولا را به ابداع متدولوژی شش سیگما رهنمون شد و شرکت توانست یک بیان استاندارد و مشترک جهانی را در سنجش کیفیت به نام خود ثبت کند. موتورولا در بعد منابع انسانی و تدوین استراتژی‌های این حوزه نیز سرآمد است. تجربه موتورولا نمونه روشنی است که منطق و فرایند توسعه استراتژی قدرتمند منابع انسانی را مبتنی بر مفاهیم و بهترین فعالیتها نشان می دهد.

شرکت Motorola ارائه دهنده تجهیزات حرفه ای وایرلس در باند فرکانسی آزاد و لایسنسدار در سراسر دنیا می باشد.
رادیو موتورلا دارای قابلیت کارکرد در باندهای آزاد فرکانسی  5.4 گیگا هرتز و 5.8 گیگا هرتز و 4.9 گیگا هرتز با پهنای باند واقعی تا 300 مگابیت و پایداری 99.999 % می باشد .
این تجهیزات قابلیت کارکرد در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی را دارا می باشند .


تجهیزات شرکت موتورولا می توانند در فواصل بسیار دور ( 200 کیلومتر ) حتی به صورت دید غیر مستقیم ( non-line-of-side ) با بیشترین پهنای باند ممکن کار کنند .
انتقال خطوط E1 , T1 از دیگر ویژگی های این تجهیزات می باشد .
این رادیو با مودلاسیون منحصر به فرد خود و انتخاب اتوماتیک کانالها ارتباطی مطمئن و پایدار را در اختیار کاربران قرار می دهد .
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به Intelligent Communication Chip می باشد.