درباره ما

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. درباره ما
1391

افتتاح شرکت

شرکت مهندسی تراشه ارتباطات هوشمند پاسارگاد به شماره ثبت ۴۲۸۹۷۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ فعالیت خود را در زمینه فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات وایرلس و مخابراتی  آغاز کرد.

شروع کار

« شـرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطات هوشمنـد » با در اختیــار داشتن کادر فنـی متخصص، متعهـد و با تجـربه با هدفـــــ ارائـه مشــاوره و راهکــار ، فـروش ، نصبــــ و راه انـدازی و پشتیبـانی فنـی و تخصصـی شبــکه های کامپیـوتـری Wireless , Lan , Wan مخـابراتی و ماهـواره ای و تجهیـزاتــــ آنهـا و ابـزار دقیـق ، سیستـم های تلـه متـری ، دیسپـاچینـگــــ و … شـروع به فعـالیتـــــ نمـوده استــــ. هدفــــ های عـالی و متعــالی در رسیـدن به جایگـاهی والا در سطـح کشـور و در جهتــــ ارائـه خدمـاتی متفـاوتـــــ در زمینــه مشــاوره فنـی و ارائـه راهکـارها و طـرح های جامـع شبـکه ، شیـوه های نویـن فـروش و پشتیبـانی به معنـای واقعـی و گارانتـی واقعـی محصـولات عرضـه شـده توسـط این شرکتــــ ، این شرکتــــ را بر آن داشتـه تا با عظمی راسـخ و اراده پولادیـن و با تکیـه بر دانش فنـی و تجـربه نیـروهای خـود گـام در این وادی نهــد.

1392

یکسال بعد

خـدمـاتــــ « شرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطاتــــ هوشمنــد ( ICC ) » منحصــر به فـروش تجهیـزاتـــــ شبــکه نیستــــ و از بـدو تأسیـس اسـاس کـار این شرکتـــــ ارائـه راهکـارهای  منـاسبــــ و جـامـع ( Total Solution ) برای مشتـریان و پشتیبـانی و خدمـاتــــ پس از فــروش و به روز نگـه داشتـن آنهـا استــــ. مهنـدسـی فـروش و ارائـه راهکـار منـاسبـــــ و راهنمــایی و هدایتــــ مشتـری به سمتــــ انتخـابــــ صحیـح محصـول ، مهمتــرین ویـژگـی خدمـاتــــ شرکتــــ تراشـه ارتبـاطاتـــــ هوشمنـــد استــــ. کارشنـاسـان این شرکتـــــ  با صبـر و حوصلـه  و بهـره گیـری از دانش و تجـربه فنـی بالا و به روز ، همیشـه در کنـار مشتـریان و بهتـرین پشتیبـان آنهـا هستنـد.
این کارشنـاسـان بر این باورنـد که راهنمــایی صحیـح مشتـری هر چنـد که ممکـن استــــ حتـی به ظاهـر منجـر به عـدم خـریـد محصـول از شرکتــــ در مقطـع فعلی بشـود ، سببــــ رضـایتــــ و جلبــــ مشتـــری در آینــده و اعتمــاد آنهـا به شرکتــــ خواهـد شـد که این بزرگتـرین سرمـایه و عـامـل برای موفقییتـــــ در دراز مدتــــ و پا برجـا بـودن شرکتــــ استــــ. این شرکتــــ در نظـر دارد با رقـابتـی سـالم و اصـولی با شرکتــــ های همکـار و با تکیـه بر دانش و تخصص منطبـق بر استـانـداردهای روز جهـان و شنـاختــــ صحیـح از محصـولاتـــــ و نیـاز مشتـریان و متنـاسبــــ سـازی خدمـاتـــــ بر اسـاس این نیـازها ، رنگــــ تازه ای به ماهیتـــــ فعـالیتـــــ های شبـکه ای و مخـــابـراتـی در بازار هـای داخـلی کشـور بخشـد.

1393

دوسال بعد

« شـرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطاتـــــ هوشمنــد ( ICC ) » با توجـه به استفــاده از آخـریـن متــدها و روشهـای تعـریفـــ شده در علـوم فنـاوری اطلاعـات حاضـر به ارائـه خدمـات زیـر می باشــــد :

۱٫ خـدمـاتــــ مشــاوره : 

 • مشـاوره در طـراحـی و پیـاده سـازی شبـکه هـای Wireless , Lan , Wan
 • مشـاوره در خـریـد تجهیـزاتــــ تخصصـی شبـکه
 • مشـاوره در بازسـازی و بهینـه سـازی شبـکه هـای Wireless , Lan , Wan

* توجـه : کلیـه خـدمـات مشـاوره به صورتــــ رایگــان می باشـد.

۲٫ خـدمـاتـــــ نگهـداری و پشتیبـانی :

 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از سـرویس هـای نصبـــ و راه انـدازی شده Wlireless
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از سختــــ افـزار  Clientهـا
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبانی از تجهیزات Passive شبکه شامل کابل، داکت و …
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از تجهیـزاتــــ سوئیـچ و روتـر
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی از تجهیـزاتــــ اتاق سـرور شـامل رکـــ ، سـرور ، Ups و …
 • ارائـه خـدمـاتــــ نگهـداری و ریگـلاژ دکـل


* توجـه : کلیـه خـدمـاتــــ نگهـداری و پشتیبـانی در قالبــــ قــرارداد می باشــد.

۳٫ خـدمـاتــــ نصبــــ و راه انـدازی : 

 • نصبــــ و راه انـدازی انـواع شبـکه هـای Wireless , Lan , Wan
 • نصبــــ و راه انـدازی انـواع شبـکه هـای Wireless ( شامل انتقـال دیتـا ، انتقـال اینتـرنتــــ ، انتقـال خطــوط تلفـن ، انتقـال تصـاویـر دوربیـن هـای مـدار بستـه و Wisp ).
 • نصبــــ و پیکــربنـدی انـواع تجهیـزاتــــ Active , Passive شبـکه
 • نصبــــ و راه انـدازی انـواع نـرم افـزارهـای تحـتــــ شبـکه
 • نصبــــ و راه انـدازی و پیکـربنـدی و کانفیگـــ حـرفــه ای روتـرهـا و سوئیـچ هـای قـابـل مدیـریتــــ بویــژه تجهیـــزات سیسـکو
 • پیــاده سـازی سیستـم هـای مانیتــورینـگـــ و کنتـــرل پهنـای بانــد در قالبــــ شبـکه هـای Wireless , Wired
 • نصبــــ انـواع دکـل هـای مهـاری و خـود ایستـا
 • امکـان سنجـی ( Site Survey ) و مسیــریابی لینـکــــ هـای وایـرلس
 • نصبــــ انـواع رادیـوهـا و آنتـن هـای بر روی دکـل هـا
 • نصبــــ و تعـویض چـراغ ترافیـکی و فتـوسـل دکـل هـا
 • طـراحـی و اجـرای سیستـم ارتـــــ جهتـــــ دکـل هـا و سـاختمـان هـا.
1394

سه سال بعد

اخذ نمایندگی رسمی محصولات لیگوویو در ایران

کارخانه لیگو ویو در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک تولید کننده و توسعه دهنده محصولات وایرلس و مخابراتی با کارایی بالا و ارائه دهنده راهکارهای متنوع وایرلسی در سطح جهانی شروع به کار کرد . لیگوویو با بهره گیری از دانش و با استفاده از سخت افزار ، سیستم عامل و نرم افزار  قدرتمند که مسئولیت رسیدگی به امنیت و مدیریت نیازهای مشتری را داشت ، شروع به ارائه راه حل های سفارشی بیسیم با عملکرد و ثبات بالا نمود که امروزه در جهان و در بازار وایرلس بی نظیر است .

توانایی های کسب شده

 « شـرکتــــ فنـی مهنـدسـی تراشـه ارتبـاطاتـــــ هوشمنــد ( ICC ) » با توجـه به استفــاده از آخـریـن متــدها و روشهـای تعـریفـــ شده در علـوم فنـاوری اطلاعـات حاضـر به ارائـه خدمـات , وایرلس و انتقال تصویر و ویپ می باشــــد.

1395

درباره لیگوویو 

کارخانه لیگوویو در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک تولید کننده و توسعه دهنده محصولات وایرلس و مخابراتی با کارایی بالا و ارائه دهنده راهکارهای متنوع وایرلسی در سطح جهانی شروع به کار کرد . لیگوویو با بهره گیری از دانش و با استفاده از سخت افزار ، سیستم عامل و نرم افزار  قدرتمند که مسئولیت رسیدگی به امنیت و مدیریت نیازهای مشتری را داشت ، شروع به ارائه راه حل های سفارشی بیسیم با عملکرد و ثبات بالا نمود که امروزه در جهان و در بازار وایرلس بی نظیر است .

محصولات لیگوویو از راه حل های دسترسی به پهنای باند در فرکانس های مجاز و بدون مجوز می باشد همچنین در یک سناریو نقطه به نقطه بهترین پیشنهاد جهت برقراری ارتباط  محصولات Ligo PTP می باشد . تمامی محصولات لیگوویو با استفاده از پروتکل اختصاصی که تضمین کننده عملکرد استثنایی آنها می باشد ، توانسته اند آسودگی خاطر مصرف کنندگان را فراهم آورند .

سالها تجربه در صنعت وایرلس و بازخورد مشتریان سبب شده تا امروزه لیگوویو جایگاه ویژه ای در بازار داشته باشد . و امروزه در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا محصولات با کیفیتی ارائه می دهد .

شرکت مهندسی تراشه ارتباطات هوشمند وارد کننده اصلی و نماینده رسمی و انحصاری تجهیزات این برند ( LigoWave  ) معتبر می باشد . همچنین شرکت تزاشه ارتباطات محصولات لیگوویو را با گارانتی معتبر تعویض در ایران وخدمات پس از فروش عرضه می نمایید . شایان ذکر است که دپارتمان فنی و مهندسی شرکت تراشه ارتباطات در پروژه های بسیاری از تجهیزات این برند استفاده نموده که  در تمامی موارد توانسته رضایت خاطر کامل سفارش دهنده را تامین نماید .

اعضای تیم تراشه ارتباطات هوشمند

عباس عباسی

مدیر بازرگانی

خانم رضاخانی

طراح سایت

مشتریان ما

فهرست
پشتیبانی در واتساپ
ارسال پیام واتساپ